Fondul special pentru copii

Fondul Special pentru Copii are drept principal scop asigurarea unui viitor prin şansa de a primi o educaţie adecvată pentru elevii proveniţi din mediul rural si urban, într-un mediu familial sănătos pentru a-şi dezvolta principii de viaţă solide bazate pe valori reale care să îi ajute să se integreze pozitiv în comunitate şi societate.

 

În vederea atingerii acestui scop, eforturile organizaţiei in anul 2015-2016 au în vedere următoarele obiective :

 

a) sprijin si suport financiar pentru un numar de:

 

-  300 de copii ( 220 din 11 ong-uri locale si 80 din familii defavorizate, proveniti din mediul rural si comunitati mici sub 35.000 de locuitori din judetele: Gorj, Vilcea, Prahova, Dimbovita, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomita, Calarasi, Tulcea, Constanta), cu sprijinul exclusiv al Fundatiei Vodafone;

-  220 de copii ( 120 din 6 ong-uri locale si 100 din familii defavorizate, proveniti din mediul rural si urban din toata tara), cu sprijinul donatorilor si sponsorizarilor primite de catre FPMR;

 

b) colaborarea cu specialisti si institutiile abilitate in scopul asigurarii celor mai bune metode de interventie pentru 520 de copii si familiile acestora aflate in situatii de risc;

 

c) recompensarea si incurajarea unui numar de 50 de copii, prin participarea intr-o tabara, cu implicarea directa a voluntarilor Fundatiei Vodafone Romania;

 

d) crearea premiselor pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului prin acordarea de suport material şi asistenţă tehnică pentru 17 ong-uri locale.

 

Pe cine sprijinim prin Fondul Special pentru Copii (FSC)

 

Beneficiarii programului “Fondul Special pentru Copii” sunt:

Copii si tineri cu varste cuprinse intre 6 si 19 de ani, inscrisi intr-o forma de invatamant preuniversitar de stat, aflati in situatii de risc: familii aflate in situatii material/financiare dificile ( venitul pe membru de familie sub 500 RON), in situatii sociale precare (copii proveniti din centre de plasament, copii orfani, copii lasati in ingrijirea rudelor, copii cu parinti bolnavi sau din familii care au in ingrijire persoane cu handicap sever, copii din familii monoparentale, copii neglijati, etc.), cu stare de sanatate in risc de a se deteriora, proveniti din orase cu populatie sub 35 000 de locuitori si/sau mediul rural/ urban. 

 

Ong-uri cu personalitate juridica/ autoritati locale( cu minim 20 de beneficiari), provenite din orase cu populatie sub 35 000 de locuitori si/sau mediul rural/ urban, care se ocupa de copii si tineri ce indeplinesc criteriile de mai sus si care vizeaza derularea de programe de tip after school(prevenire abandon scolar, excluziune sociala). 

 

Fondul special pentru copii

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.

 

Tipul de sprijin acordat si documentele necesare:

 

 • a. sprijin pentru cazuri individuale de copii si tineri aflati in situatii de risc, constand in:
 • plata transportului la scoala pentru copiii din mediul rural: maxim 800 lei/an;
 • plata taxelor de internat pentru copiii din mediul rural: maxim 2000 lei/an;
 • produse de alimentatie: maxim 1000 lei/ copil/ an
 • imbracaminte si incaltaminte: maxim 400 lei/copil/tanar/ an 
 • rechizite: maxim 300 lei/copil/an;
 • material igienico-sanitare: maxim 200 lei/copil/an;
 • ochelari, proteze auditive, vitamine: maxim 500 lei/copil/an (la recomandarea unui medic);

 

Documente necesare:

Ancheta sociala efectuata de Primaria / Directia de Asistenta Sociala/ organizatia de raza careia apartine (vezi model atasat);

Documentele suport solicitate in functie de situatia individuala a fiecaruia (copie dupa buletin/certificate de nastere ale membrilor familiei, copii dupa adeverintele de venit, copii dupa certificate medicale daca este cazul, copii documente scolare, acte juridice ale organizatiei,etc);

contractului ce va fi incheiat fie direct cu beneficiarul/tutorele copilului sau cu organizatia solicitanta.

 

Pentru a creste impactul programului, se vor prezenta modalitati prin care beneficiarii si familiile lor vor fi incurajati sa se implice in activitati de voluntariat / comunitare, in functie de potentialul si situatia specifica a fiecarui beneficiar.

 

Organizatia solicitanta va avea obligatia monitorizarii cazului, in cuprinsul cererii de sprijin specificand clar modalitatile de monitorizare si evaluare a cazului ce vor fi folosite, cat si raportarea progresului inregistrat de copilul/ tanarul in cauza. Prin contract se vor stabili si modalitatile de raportare (continutul raportului si termenele de raportare), acestea stabilindu-se de la caz la caz.

 

Daca organizatia solicitanta trimite un numar mai mare de trei anchete sociale, se va completa si  modelul de propunere de proiect.

 

 • b. Sprijin pentru ong-uri/ autoritati locale ( cu minim 20 de copii) care se ocupa de copii si tineri aflati in situatii de risc, in cadrul programelor tip after-school, constand in :
 • suport alimentar constand in: fructe, biscuiti, sandwich, etc. 
 • suport educational constand in: rechizite si materiale educationale.
 • materiale igienico-sanitare: maxim 50 lei/beneficiar/an

 

Pentru a asigura impactul programului, se va urmari in mod deosebit ca proiectele sa aiba posibilitate de continuare si extindere. Este de preferat ca finantarea solicitata FPMR sa fie in completarea unor fonduri deja existente; in orice caz, cei care solicita ajutorul sunt incurajati sa faca eforturi de strangere de fonduri si din alte surse.

 

Documentele necesare:

Suportul va fi acordat in baza unui proiect clar, structurat dupa formularul de aplicatie atasat, anchetele sociale ale copiilor si a unui contract de finantare incheiat intre FPMR si solicitantul eligibil. In contractul de finantare se va preciza si modalitatea de raportare (continutul raportului, datele de raportare); acestea se vor stabili de la caz la caz.

 

Durata finantarii:

Solicitarea de ajutor se face pentru maxim 1 an. In functie de situatie, sprijinul poate fi prelungit.

 

Valoarea finantarii:

 • maxim 8900 lei/an in cazul sprijinului acordat ong-urilor/autoritatilor locale care se ocupa de copii si tineri aflati in situatii de risc;
 • maxim 2000 lei / an in cazul sprijinului pentru cazuri individuale de copii si tineri aflati in situatii de risc

 

 

Finantarea poate acoperi 100% din costurile necesare; insa, este incurajata aducerea unei contributii din partea organizatiei solicitante.

 

Se va acorda importanta in procesul de selectie acelor solicitari in care se prezinta clar modul cum se vor atrage fonduri pentru continuarea acordarii sprijinului si dupa incetarea acestei finantari. (vezi mai jos Criterii de selectie).

 

Criterii de evaluare si selectie :

Finantarile vor fi acordate in limita bugetului disponibil si in urma unui proces de selectie descris mai jos.

 

Criterii de eligibilitate:

 • ajutorul solicitat vizeaza copii si/sau tinerii din grupul-tinta;
 • ajutorul solicitat se incadreaza in tipurile de sprijin prevazute in Fondul Special pentru Copii;
 • ajutorul sa fie solicitat pe o perioada de maxim 1 an;
 • suma solicitata sa fie in limitele stabilite;
 • solicitantul sa aiba un cont bancar in care sa poata fi virati banii;
 • informatiile necesare sa fie transmise dupa cum sunt solicitate, in conformitate cu realitatea.

 

Depunerea solicitarilor: pe e-mail la adresa  sorin.marinescu@principesa.ro  sau la adresa postala: OP 12  CP  327, sector 1, Bucuresti cu confirmare de primire.

 

Programul “Fondul Special pentru Copii” este realizat cu sprijinul Fundatia Vodafone Romania - partener finantator exclusiv in judetele 11 judete: Gorj, Valcea, Dambovita, Prahova, Ilfov, Ialomita, Giurgiu, Teleorman, Constanta, Tulcea, Calarasi.

class living    

 

Fundatia Vodafone Romania a finantat, in cei 17 ani de activitate, peste 848 de programe in domeniile sanatatii, educatiei, serviciilor sociale, avand ca beneficiari  copii, tineri, batrani, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit 20 milioane Euro in proiecte desfasurate de organizatiile non profit partenere. 

 

Mai multe detalii despre programele Fundatiei se regasesc pe www.fundatia-vodafone.rowww.facebook.com/fundatiavodafonehttp://fundatiavodafone-blog.ro.

 

Fundatia Vodafone Romania este o organizatie non-guvernamentala romaneasca cu statut caritabil, distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998

 

Programul “Fondul Special pentru Copii” a demarat in anul 2000

 

Partenerii institutionali sunt autoritati locale si ONG-uri care implementeaza proiecte pentru protectia copilului

 

Pentru mai multe informatii si pentru solicitari de ajutor prin Fondul Special pentru Copii:

Coordonator Proiect Fondul Special pentru Copii

Sorin Marinescu

Email: sorin.marinescu@principesa.ro

Donatii online Facebook