Fondul special pentru copii

Fondul  Special pentru Copii este un fond pentru situatii de risc menit sa raspunda prompt nevoilor unor copii si tineri aflati in situatii materiale dificile, cu risc de abandon scolar, imbolnavire, excluziune sociala etc.

 

Scop: Prevenirea abandonului scolar si/sau familial si a excluziunii sociale pentru tineri/adolescenti confruntati cu grave probleme sociale,  in pericol de marginalizare si excluziune sociala prin acordarea de sprijin material/financiar pentru depasirea situatiei de criza, in functie de nevoile identificate.

 

Obiective

Sprijinirea copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc (abandon scolar, delincventa juvenila, excluziune sociala, educatie necorespunzatoare, etc);

Constientizarea comunitatii asupra riscului de marginalizare a familiilor confruntate cu dificultati;

Crearea premiselor pentru asigurarea continuitatii si sustenabilitatii proiectului.

 

Beneficiari:

Copii si tineri cu varste cuprinse intre 6 si 19 de ani, inscrisi intr-o forma de invatamant preuniversitar de stat, aflati in situatii de risc: familii aflate in situatii material/financiare dificile ( venitul pe membru de familie sub 500 RON), in situatii sociale precare (copii proveniti din centre de plasament, copii orfani, copii lasati in ingrijirea rudelor, copii cu parinti bolnavi sau din familii care au in ingrijire persoane cu handicap sever, copii din familii monoparentale, copii neglijati, etc.), cu stare de sanatate in risc de a se deteriora, etc.;

 

Ong-uri cu personalitate juridica/autoritati locale care se ocupa de copii si tineri ce indeplinesc criteriile de mai sus si care vizeaza derularea de programe de tip after school (de preventie a abandonului scolar, a excluziunii sociale, precum si initiative educationale menite sa sprijine dezvoltarea armonioasa a copiilor).


 

Fondul special pentru copii

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.

 

 

Perioada de desfasurare:

Proiect permanent demarat in anul 2000

 

Parteneri:

Autoritati locale si ONG-uri care implementeaza proiecte pentru protectia copilului

 

Pentru mai multe informatii si pentru solicitari de ajutor prin Fondul Special pentru Copii:

Coordonator Proiect Fondul Special pentru Copii

Sorin Marinescu

Email: sorin.marinescu@principesa.ro

 

Pe cine sprijinim prin Fondul Special pentru Copii (FSC):

Tipul de sprijin acordat si documentele necesare:

a. sprijin pentru cazuri individuale de copii si tineri aflati in situatii de risc, constand in:

plata transportului la scoala pentru copiii din mediul rural: maxim 800 lei/an;

plata taxelor de internat pentru copiii din mediul rural: maxim 2000 lei/an;

produse de alimentatie: maxim 1000 lei/ copil/ an

imbracaminte si incaltaminte: maxim 300 lei/copil/an pt. copii cu varsta intre 6 si 12 ani si maxim 400 lei / copil /an pt. copii cu varsta intre 12 si 19 ani;

rechizite: maxim 200 lei/copil/an;

material igienico-sanitare: maxim 200 lei/copil/an;

ochelari, proteze auditive, vitamine: maxim 500 lei/copil/an (la recomandarea unui medic);

 

Documente necesare:

Ancheta sociala efectuata de Primaria / Directia de Asistenta Sociala/ organizatia de raza careia apartine ( vezi model atasat);

Documentele suport solicitate in functie de situatia individuala a fiecaruia (copie dupa buletin/certificate de nastere ale membrilor familiei, copii dupa adeverintele de venit, copii dupa certificate medicale daca este cazul, copii documente scolare, acte juridice ale organizatiei,etc);

contractului ce va fi incheiat fie direct cu beneficiarul/tutorele copilului sau cu organizatia solicitanta.

 

Pentru a creste impactul programului, se vor prezenta modalitati prin care beneficiarii si familiile lor vor fi incurajati sa se implice in activitati de voluntariat / comunitare, in functie de potentialul si situatia specifica a fiecarui beneficiar.

 

Organizatia solicitanta va avea obligatia monitorizarii cazului, in cuprinsul cererii de sprijin specificand clar modalitatile de monitorizare si evaluare a cazului ce vor fi folosite, cat si raportarea progresului inregistrat de copilul/ tanarul in cauza. Prin contract se vor stabili si modalitatile de raportare (continutul raportului si termenele de raportare), acestea stabilindu-se de la caz la caz.

 

Daca organizatia solicitanta trimite un numar mai mare de trei anchete sociale, se va completa si modelul de propunere de proiect.

 

b. Sprijin pentru ong-uri/ autoritati locale care se ocupa de copii si tineri aflati in situatii de risc, in cadrul programelor tip after-school, constand in:

masa calda pentru beneficiari:  10 lei/beneficiar/zi

rechizite si materiale educationale: maxim 15 lei/beneficiar/luna

materiale igienico-sanitare: maxim 50 lei/beneficiar/an

 

Pentru a asigura impactul programului, se va urmari in mod deosebit ca proiectele sa aiba posibilitate de continuare si extindere. Este de preferat ca finantarea solicitata FPMR sa fie in completarea unor fonduri deja existente; in orice caz, cei care solicita ajutorul sunt incurajati sa faca eforturi de strangere de fonduri si din alte surse.

 

Documentele necesare:

Suportul va fi acordat in baza unui proiect clar, structurat dupa formularul de aplicatie atasat, anchetele sociale ale copiilor si a unui contract de finantare incheiat intre FPMR si solicitantul eligibil. In contractul de finantare se va preciza si modalitatea de raportare (continutul raportului, datele de raportare); acestea se vor stabili de la caz la caz.

 

Durata finantarii:

Solicitarea de ajutor se face pentru maxim 1 an. In functie de situatie, sprijinul poate fi prelungit.

 

Valoarea finantarii:

maxim 8000 lei/an in cazul sprijinului acordat ong-urilor/autoritatilor locale/ persoanelor juridice care se ocupa de copii si tineri aflati in situatii de risc;

maxim 2000 lei / an in cazul sprijinului pentru cazuri individuale ce copii si tineri aflati in situatii de risc

Finantarea poate acoperi 100% din costurile necesare; insa, este incurajata aducerea unei contributii din partea organizatiei solicitante.

 

Se va acorda importanta in procesul de selectie acelor solicitari in care se prezinta clar modul cum se vor atrage fonduri pentru continuarea acordarii sprijinului si dupa incetarea acestei finantari. (vezi mai jos Criterii de selectie).

 

Criterii de evaluare si selectie:

Finantarile vor fi acordate in limita bugetului disponibil si in urma unui proces de selectie descris mai jos.

 

Criterii de eligibilitate:

ajutorul solicitat vizeaza copii si/sau tinerii din grupul-tinta;

ajutorul solicitat se incadreaza in tipurile de sprijin prevazute in Fondul Special pentru Copii;

ajutorul sa fie solicitat pe o perioada de maxim 1 an;

suma solicitata sa fie in limitele stabilite;

solicitantul sa aiba un cont bancar in care sa poata fi virati banii;

informatiile necesare sa fie transmise dupa cum sunt solicitate, in conformitate cu realitatea.

 

Depunerea solicitarilor: pe e-mail la adresa  sorin.marinescu@principesa.ro sau la adresa postala: CP 12 -  327, sector 1, Bucuresti cu confirmare de primire.


Donatii online Facebook